Hướng dẫn phát livestream shopee bằng OBS không bị chặn.

Yêu cầu cần có trước khi livestream:
1. Clip live độ phân giải tối thiểu là HD (720)
2. Phần mềm livestream OBS. Download ở đây.
3. Phần mềm Autoclick. Download ở đây.
4. Danh sách sản phẩm tương ứng ở livestream. 
 

Câu hình màn hình livestream ở OBS theo chuẩn màn hình điện thoại ( 720 x 1280)

1. Mở OBS: Vào File --> Settings --> Video 

Nhập Output là 720 x 1280. Xong chọn Apply.

2. Mở livestream ở shopee.

Vào Banhang.shopee.vn --> Kênh Marketing --> Shopeelive

Vào màn hình live

- Đặt tên phiên live.

- Thêm mô tả phiên live.

- Chọn sản phẩm cần live.

- Loại livetream trực tiếp: Chọn Trực Tiếp. 

- Xong bấm: "Tiếp Theo"

Sẽ ra màn hình như sau:

Copy 2 thông số URL và Key để dán vào phần mềm OBS:

3. Bắt đầu livestream

Chú ý quan trọng: Đầu tiên tắt âm thanh máy tính và micro để tránh lọt âm thanh khác vào phiên livestream.

 

Vào OBS. Chọn vào ô Sources:

Click Dấu "+ " Chọn Media Source

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn =>

 

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

- Đặt tên gì cũng được, xong chọn "Ok".

==>

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

- Chọn file cần phát Live: Chọn Browse.

- Chọn Loop để phát liên tục.

- Chọn xong hết thì click "OK"

 


Chuẩn bị phát trực tiếp
- Vào OBS --> Controls -> Settings

Sẽ xuất hiện màn hình Setting như sau: Chọn Tab Stream

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

  

 

Lấy thông tin ở màn hình shopee Live:

- Copy URL ở Shopee dán vào Server của OBS.

- Copy Key ở Shopee live dán vào Stream Key OBS.

- Sau đó bấm "Apply" và "OK".

Tiếp theo là Livestream

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

 

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

 

 
Làm đến đây là đã phát xong livestream. 
4. Cấu hình hiển thị sản phẩm và voucher khuyến mãi. 
Download Auto Clicker về và mở lên: Cấu hình tự động bấm ở 32s. 
- Bắt đầu chạy phần bêm OP Auto Clicker 3.0 bằng cách bấm phím F6 ở bàn phím. Dừng lại cũng bấm F6.

 

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

Cấu hình hiển thị sản phẩm ở màn hình live.

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

 

Cấu hình hiển thị voucher và cho tự động hiển thị sau 32 giây. Điều này sẽ giúp ko bị chặn live.

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

 

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

 

 

Hương dẫn livestream shopee bằng OBS mà không bị chặn

 

Vậy là thiết lập xong livestream nhưng đừng tắt màn hình hiển thi Voucher. Để chuột ở vị trí voucher cần hiển thị và bấm "F6" là phần mềm autoclicker sẽ tự bấm Hiển thị voucher khi voucher bạn vừa bấm hết hạn hiển thị. 

Điều này sẽ giúp hệ thống hiểu rằng bạn đang live trực tiếp.